Споделуваме искуства...формираме множество знаење

Секција за клиенти

Листа на документи

СТАТУТ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

01.12.2017

За симнување на статутот кликнете овде.

 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СМЕТКА 787

01.12.2017

За симнување на финансискиот извештај кликнете овде.

 

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА СМЕТКА 637

01.12.2017

За симнување на финансискиот извештај кликнете овде.

 

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА 2017 ГОДИНА

01.12.2017

За симнување на годишната програма кликнете овде.

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА БУЏЕТОТ ЗА ПРВАТА ПОЛОВИНА НА 2017 ГОДИНА

01.12.2017

За симнување на извештајот кликнете овде.

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2017 ГОДИНА

01.12.2017

За симнување на годишниот план кликнете овде.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

01.12.2017

За симнување на правилникот кликнете овде.

 

ПРАВИЛНИК ЗА СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

01.12.2017

За симнување на правилникот за систематизацијата кликнете овде.

 

СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА

01.12.2017

За симнување на списокот на вработени лица кликнете овде.