Споделуваме искуства...формираме множество знаење

Секција за клиенти

Како до Одобрение

ПОСТАПКА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ (ГРАДЕЖНА ДОЗВОЛА) 

За превземање во PDF формат кликнете овде