Споделуваме искуства...формираме множество знаење

Секција за клиенти

Правилници

ТИРЗ СКОПЈЕ 1:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “СКОПЈЕ 1“

ТИРЗ СКОПЈЕ 2:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “СКОПЈЕ 2“

ТИРЗ ШТИП:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ШТИП“

ТИРЗ ПРИЛЕП:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ПРИЛЕП“

ТИРЗ КИЧЕВО:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “КИЧЕВО“

ТИРЗ СТРУГА:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “СТРУГА“

ТИРЗ СТРУМИЦА:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “СТРУМИЦА“

ТИРЗ ГЕВГЕЛИЈА:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ГЕВГЕЛИЈА“

ТИРЗ БЕРОВО:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “БЕРОВО“

ТИРЗ ДЕЛЧЕВО:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ДЕЛЧЕВО“

ТИРЗ ВИНИЦА:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “ВИНИЦА“

ТИРЗ РАДОВИШ:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “РАДОВИШ“

ТИРЗ СТРУГА:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “СТРУГА“

ТИРЗ КИЧЕВО:

- Ве молиме да ги симнете ПРАВИЛАТА ЗА УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ТЕХНОЛОШКО ИНДУСТРИСКАТА РАЗВОЈНА ЗОНА “КИЧЕВО“