Споделуваме искуства...формираме множество знаење

Секција за клиенти

Тарифници

ТАРИФНИК ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА КОРИСНИК НА ТИРЗ:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ НА КОРИСНИК НА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА.

ТИРЗ СКОПЈЕ 1:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 1“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 1“

ТИРЗ СКОПЈЕ 2:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 2“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СКОПЈЕ 2“

ТИРЗ ШТИП:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ШТИП“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ШТИП“

ТИРЗ ПРИЛЕП:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ПРИЛЕП“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ПРИЛЕП“

ТИРЗ СТРУМИЦА:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СТРУМИЦА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СРУМИЦА“

ТИРЗ ГЕВГЕЛИЈА:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ГЕВГЕЛИЈА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ГЕВГЕЛИЈА“

ТИРЗ БЕРОВО:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “БЕРОВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “БЕРОВО“

ТИРЗ ДЕЛЧЕВО:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ДЕЛЧЕВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ДЕЛЧЕВО“

ТИРЗ ВИНИЦА:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “ВИНИЦА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “ВИНИЦА“

ТИРЗ РАДОВИШ:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “РАДОВИШ“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “РАДОВИШ“

ТИРЗ СТРУГА:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “СТРУГА“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “СТРУГА“

ТИРЗ КИЧЕВО:

- Ве молиме да го симнете ТАРИФНИКОТ НА ОСНОВАЧОТ НА ТИРЗ “КИЧЕВО“ НА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИ УСЛУГИ КОН КОРИСНИЦИТЕ НА ТИРЗ “КИЧЕВО“