Развиваме можности...за Вашите идеи

За нас

Локација

Локација на Дирекцијата за Технолошки индустриски развојни зони

 

Адреса: 
Бул.Партизански Одреди бр.2, 1000 Скопје, Македонија