Градиме доверба...со меѓусебна комуникација

Започнување на бизнис

Прашалник

 • Како да ве контактираме:

 • Индустрија *
 • Компанија *
 • Седиште *
 • Датум на основање *
 • Бруто годишен обрт во последните 5 години (просек): *
 • Број на вработени *
 • Лице за контакт *
 • Локација на постоечките производствени објекти *
 • Телефон *
 • Факс *
 • Електронска пошта *
 • Веб локација *
 • Адреса *
 • Опишете го видот на дејностa/производите на Вашата компанија *
 • I.КРАТОК ОПИС НА ПРОЕКТОТ:

 • Опишете го во кратки црти Вашиот инвестициски проект: *
 • Проценета вредност на инвестицијата *
 • Проценет број на работни места *
 • Проценет годишен обем на производство *
 • Датум на започнување на проектот *
 • II. ЛОКАЦИЈА И ОБЈЕКТИ

 • Површина на земјиштето *
 • Спецификација на објектот: *
 • Големина на објектот и површина * m*m
 • Број на катови и висина * m
 • Канцеларии/Администрација/Други површини *
 • III. ИНФРАСТРУКТУРНИ ПАРАМЕТРИ

 • Потрошувачка на вода * l/s
 • Отпад * m³/day
 • Третирање на отпад *
 • Вид на греење *
 • Годишна потрошувачка на гас * N m³
 • Годишна потрошувачка на електрична енергија * MWh
 • Барана максимална моќност * kW
 • Паркинг места * За коли:
  За камиони:
 • Телефонија * Линии:
  Пренос на информации:
 • Железнички сообраќај *
 • IV. ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

 • Суровините ќе се внесуваат со *
 • Готовите производи ќе се изнесуваат со *
 • V. ПОТЕКЛО НА СУРОВИНИ И РЕПРОМАТЕРИЈАЛИ И ПАЗАРИ

 • Снабдувачи на суровини и репроматеријали (земји) *
 • Пазари за готовите производи (земји) *
 • VI. РАБОТНА СИЛА

 • Ве молиме наведете ги потребните вештини, занимања, ниво на образование или други релевантни карактеристики на работната сила. *
 • Датум *
 • Овој прашалник не е задолжителен. Секоја информација која ќе ни ја дадете е доверлива. Го почитуваме Вашиот избор да одговорите само на оние прашања за кои Вие сметате дека се неопходни.

  1. Пополнете го овој прашалник. Прашалникот содржи основни информации за планираната фабрика, проценетата инвестиција, новоотворени работни места, основни услуги кои Ви се потребни и слично.
  2. По прием на формуларот, нашиот тим на експерти ќе подготви одговор на Вашиот предлог-проект.
  3. Доколку нашиот одговор ги задоволи Вашите барања, дополнително ќе Ви побараме детални информации за планираната инвестиција.
  4. Ви стоиме на располагање за сите дополнителни информации кои Ви се потребни за успешно имплементирање на Вашите инвестициски планови во Технолошко-индустриските развојни зони.